Project toegekend aan Rimke Oostvogels, UMC Utrecht

Het Fonds Stimulans ondersteunt financieel onderstaand project:
Identificatie en applicatie van minor H antigeen voor immunotherapie bij hematologische maligniteiten.
Een samenvatting van dit project kunt u hier lezen.

Samenvatting project:

Bij diverse vormen van bloed- en beenmergkanker kan een stamceltransplantatie van een donor (allogene SCT), alleen of gevolgd door donor lymfocyten infusie (DLI), een effectieve behandeling bieden. Met intensieve behandeling met chemotherapie en bestraling kan vaak eveneens een goede respons worden bereikt, maar dit geeft vaak allerlei bijwerkingen omdat hiermee ook de gezonde bloedcellen van de patiënt worden aangetast. Bovendien leidt deze behandeling meestal niet tot definitieve genezing en keert de ziekte bij veel patiënten na verloop van tijd terug.
Door toediening van een stamceltransplantatie kan de patiënt een geheel nieuw bloedsysteem opbouwen, waardoor van tevoren hogere dosering chemo- en radiotherapie kan worden gegeven. Daarnaast kan behandeling met allogene SCT en DLI een extra gunstig effect geven doordat afweercellen van de donor de overgebleven tumorcellen opruimen. Dit effect noemen we een graft-versus-tumor (GvT) respons. Helaas kunnen deze donor afweercellen tevens een nadelig effect hebben, doordat zij ook gezonde lichaamscellen van de patiënt kunnen aanvallen, dit noemen we omgekeerde afstoting of graft-versus-host ziekte (GvHD). Zowel GvT als GvHD worden veroorzaakt doordat de donor afweercellen kleine eiwitten op de cellen van patiënt herkennen als lichaamsvreemd, deze eiwitten zijn de zogenoemde minor histocompatibiliteits (H) antigenen.
In dit project onderzoeken we hoe we met behulp van immuuntherapie de donor afweerreacties specifiek op bepaalde minor H antigenen op de kwaadaardige bloedcellen kunnen richten, om op die manier het gunstige GvT effect te versterken en tegelijk de nadelige GvHD te voorkomen. Met dit doel hebben wij nu een klinische studie gestart, waarin we multipel myeloom patiënten behandelen met DLI in combinatie met mHag-eiwit vaccinatie.
In de nabije toekomst zullen we in studieverband ook patiënten met andere hematologische kwaadaardige ziekten dit type behandeling gaan geven. Daarnaast zoeken we in het laboratorium naar nieuwe minor H antigenen om dit type behandeling in de toekomst voor een grotere groep patiënten beschikbaar te maken, en naar manieren om de afweerreacties gericht op deze eiwitten zo effectief mogelijk te maken.

Dit bericht is geplaatst in Projecten. Bookmark de permalink.