Over Onderzoekfonds Hematon

Doelstelling
Onderzoeksfonds Hematon is een stichting die financiële middelen ter beschikking stelt om onderzoek te doen naar hemato-oncologische aandoeningen.

Zij wil dit doen door:
– het bevorderen van onderzoek dat gericht is op hemato-oncologische aandoeningen;
– het onderhouden van contacten met beroepsgroepen, instellingen en instanties, die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het kankeronderzoek in Nederland;

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
– subsidies, giften en donaties;
– hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
– hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Fondswerving
Onderzoeksfonds Hematon tracht gelden te verwerven bij de Hematon–leden en sympathisanten door te wijzen op:
– Erfstellingen of legaten
– Donaties en giften