Hematon Lokhorst Award

De Hematon Lokhorst Award is in het leven geroepen bij het afscheid van Prof.Dr. H.M.Lokhorst als hoogleraar hematologie aan de (toen nog) Vrije Universiteit Amsterdam.  De award is in januari 2017 voor het eerst aan de professor Lokhorst overhandigd onder vermelding van zijn grote verdiensten voor onderzoek (wetenschap) en de zorg voor zijn patiënten. Professor Lokhorst is naast een zeer gerespecteerde onderzoeker ook zeer betrokken bij de behandeling van zijn patiënten. Het is dan ook deze combinatie van goede onderzoeker en goede dokter die met het uitreiken van de Hematon Lokhorst Award wordt benadrukt.

De instelling van de Hematon Lokhorst Award is ontstaan in samenwerking met de afdeling hematologie van de Vrije Universiteit (nu UMC locatie VU)
Het Onderzoeksfonds Hematon biedt onderzoekers op het gebied van de hemato-oncologie de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor hun onderzoek.
Jaarlijks zal aan één van deze onderzoekers de Hematon Lokhorst Award uitgereikt worden.
Indien in enig jaar aan meerdere onderzoekers een bijdrage wordt gegeven, beslist het
bestuur van het Onderzoeksfonds aan wie in dat jaar de Award zal worden uitgereikt.
De organisatie en financiering van de Hematon Lokhorst Award komt voor rekening van het Onderzoeksfonds Hematon.
De uitreiking vindt plaats na afronding van het onderzoek.

De fysieke award is ontworpen door Marlou Pulles.

© foto Puur Pulles

De foto is van een andere invalshoek dan standaard gemaakt, omdat je als een goed wetenschapper de zaken out of the box moet bekijken en al helemaal niet de gebaande paden zult moeten lopen. Het materiaal bestaat uit glazen-labmateriaal, met pipetten enz. Er is gespeeld met geometrische vormen, met diagonalen en rechte lijnen waarbij de rondingen van de glazen buisjes de basis vormen. Om het totaalplaatje speels en creatiever te houden is het een niet geheel symmetrische compositie en is er soms een overlap van vormen, om meer verbinding te krijgen. Dit verwijst naar de inhoud van de award, waar het verkrijgen van deze wetenschappelijke effort vaak door samenwerking tot stand zal komen. Daarnaast verwijst de rode kleur naar het bloed, dat de basis vormt voor de award.