Medische Adviesraad

De Medische Adviesraad (MAR) is een orgaan die functioneert binnen het Onderzoeksfonds Hematon en heeft een prominente rol bij de beoordeling van subsidie aanvragen ingediend bij Onderzoeksfonds Hematon.
De MAR bestaat uit een voorzitter en een aantal leden, allen afkomstig uit de hematologische specialisatie. Tevens kan de voorzitter als adviseur deelnemen aan de bestuursvergaderingen van Onderzoeksfonds Hematon.