Fonds Stimulans actief in 2018 – en wat gebeurt er in 2019 ????

Op het einde van het jaar willen wij onze donateurs en andere belangstellenden bedanken voor hun steun.

Ons Fonds heeft ruim Euro 11.000,- aan giften en donaties mogen ontvangen via Periodieke Giften, vaste maandelijkse donaties en individuele donaties,  vaak verband houdend met een gebeurtenis in de directe omgeving van de donateur (verjaardag, bedrijfs- of huwelijksjubileum, overlijden).

Wij danken u allen dat u zo onze doelstelling mogelijk maakt: middelen ter beschikking te stellen om onderzoek te bevorderen ten dienste van mensen die lijden aan Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) dan wel de ziekte van Waldenström.

In 2018 hebben wij voor ruim Euro 20.000,- bijgedragen aan deze doelstelling: financiering van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen in de kosten van proefschriften van een 4-tal promovendi.

En hoe gaan we 2019 in?

In 2019 zal Fonds Stimulans omgevormd worden tot “Onderzoeksfonds Hematon”, met dit fonds kunnen wij onze doelstelling verbreden door óók onderzoeken naar de overige kankersoorten die onder de paraplu van Stichting Hematon vallen financieel te ondersteunen.

Hiervoor hebben wij ook in 2019 uw financiële steun nodig!!

Begin 2019 zullen wij daar nader over informeren.

Rest mij U allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 te wensen.

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.