Financiële ondersteuning voor onderzoek naar LBL en Waldenström

Ieder jaar ondersteunt het Onderzoeksfonds Hematon een onderzoek dat van wezenlijk belang is voor hemato-oncologische patiënten. Dit jaar is dat het onderzoek van Anita Rijneveld (Erasmus MC) en Lotte van der Wagen (UMC Utrecht) naar lymfoblastair lymfoom (LBL) en het onderzoek naar agressief beloop van de ziekte van Waldenström door het projectteam van Blanca Scheijen (Radboud UMC en Rijnstate Ziekenhuis). Aan het onderzoek van Rijneveld en Van der Wagen wordt ook de jaarlijkse Hematon-Lokhorst Award toegekend. 

LBL
Lymfoblastair lymfoom (LBL) is een zeer zeldzame vorm van acute lymfatische leukemie (ALL). Terwijl een ALL zich voornamelijk in het beenmerg manifesteert, is dit bij een LBL niet zo. Dit subtype van een ALL kenmerkt zich door aanwezigheid in de lymfklieren, hersenen, huid, lever en/of milt. Per definitie is het beenmerg niet of in beperkte mate bij een LBL betrokken.
Behandeling van een LBL is identiek aan de behandeling van een ALL en bestaat uit chemotherapie en daarna onderhoudstherapie en eventueel een allogene stamceltransplantatie.
Het resultaat van een behandeling gebeurt bij een ALL met onder andere een beenmergpunctie. Voor de organen zou een CT-scan moeten worden gemaakt, maar niet bekend is of een CT-scan genoeg informatie oplevert.
In deze studie willen Anita Rijneveld en Lotte van der Wagen patiënten met LBL zowel voor, als tijdens als na de gehele behandeling maar wel voor start van de onderhoudsfase of voor de start van een allogene stamceltransplantatie een PET-CT verrichten om de response goed te kunnen bepalen. De vraag is echter of de uitkomst van dit onderzoek (PET/CT) ook gerelateerd is aan de overleving.
Een allogene stamceltransplantatie zou dan alsnog moeten plaatsvinden om een langdurige remissie te behouden.
Het projectteam wordt gevormd door UMCU en Erasmus MC.

Waldenström
Het fonds ondersteunt daarnaast ook een onderzoek naar de ziekte van Waldenström dat door  het projectteam van Madeleine Berendsen wordt uitgevoerd. Dit is een samenwerking van Radboud UMC en Rijnstate ziekenhuis.
Het onderzoek betreft patiënten met de ziekte van Waldenström met een agressief ziektebeloop. De meeste patiënten met de ziekte van Waldenström zijn goed te behandelen met chemotherapie. Bij een deel van de patiënten echter treedt er een verandering op naar een stadium met een agressiever beloop (transformatie naar diffuus grootcellig B-cel lymfoom). De juiste behandeling van getransformeerd Waldenström is nog niet bekend. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de mechanismen die leiden tot deze agressieve vorm. Hiervoor zal uit beschikbaar (opgeslagen) tumorweefsel DNA-diagnostiek worden verricht. Het doel is om te onderzoeken welke DNA-mutaties bijdragen aan transformatie. Hiermee kan uiteindelijk de behandeling van patiënten met de ziekte van Waldenström verbeteren.
 
 
 
 

Dit bericht is geplaatst in Actueel, Projecten met de tags , , . Bookmark de permalink.