Aanvragen voor financiële bijdrage aan onderzoek is weer mogelijk.

Het Onderzoeksfonds Hematon heeft voor het jaar 2021 gelden gereserveerd om financieel bij te kunnen dragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hemato-oncologische aandoeningen.

Voorwaarden
Het fonds wil onderzoekers, al dan niet klinisch werkzaam, die onderzoek doen op het gebied van Multiple Myeloom en de ziekte van Waldenström, uitnodigen om van deze bijdragemogelijkheid gebruik te maken.

In het formulier ‘beoordelingscriteria en omschrijving onderzoek’ en onder het kopje ‘voor onderzoekers’ kunt u lezen aan welke criteria de aanvragen dienen te voldoen. Bij aanmelding wordt u verzocht het formulier ingevuld mee te sturen. Wanneer u niet zelf hiervoor belangstelling heeft, maar wel kandidaten kent die hier in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, stelt het bestuur het bijzonder op prijs wanneer u deze mogelijkheid bij hen onder de aandacht wilt brengen.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.