Fondsenwerving

Onderzoeksfonds Hematon is een stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar hemato-oncologische aandoeningen.
De aanwas van middelen bestaat uit de rente opbrengsten, giften en legaten van voornamelijk donateurs van Hematon. Die aanwas is echter beperkt in verhouding tot de uitgaven aan onderzoek.
Die middelen raken daarom uitgeput als het Onderzoekfonds Hematon onderzoeken financiert.
De stichting wil daarom haar fondsenwerving verbreden en u informeren over alternatieve bronnen.
Een mogelijkheid die bestaat naast de giften en legaten van donateurs van Hematon, is dat men de (voormalige) werkgever benadert. Veel ondernemingen hebben tegenwoordig een budget voor maatschappelijke doelen in het kader van hun MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen / corporate social reponsibility).
Indien een dergelijk budget beschikbaar is bij de bij u bekende bedrijven, en waar u een beroep op zou kunnen doen, willen wij u in overweging geven daar een aanvraag in te dienen. Bij een dergelijke aanvraag dient men in het algemeen een omschrijving te geven van de (maatschappelijke) organisatie waarvoor men een bijdrage vraagt, het doel van de te ontvangen gelden, en vaak aanvullende informatie.

Dergelijke informatie kunt u opvragen bij de penningmeester van onze stichting, Jan Trapman, penningmeester@onderzoeksfondshematon.nlĀ  Hij zal u verder ondersteunen om de aanvraag goed in te vullen en kan als contactpersoon genoemd worden.

Onderzoekfonds Hematon ABNAMRO: NL44ABNA0480739722